" 10 TAHUN LAGI MELAYU AKAN HILANG KUASA " - TUN MAHATHIR

PEMBANGKANG PATUT BERSYUKUR


Ingatlah bahawa anugerah keamanan dan keharmonian negara mesti disyukuri dan dipertahankan dengan bersungguh-sungguh oleh seluruh warganegara.


Dalam hal ini, Islam menuntut bahawa cintakan keamanan negara sebagai tanda orang yang beriman dan bersyukur. Segala bentuk perjuangan mempertahankan keamanan dan keselamatan adalah sebahagian daripada ibadah dan tanda jihad kita di jalan Allah.         


Bagi memastikan keamanan ini terpelihara sepanjang masa maka rakyat di negara ini khususnya umat Islam dituntut mengekalkan cara hidup bertolak ansur antara kita dengan mengambil kira kepentingan semua kaum sama ada dari segi agama, budaya, politik, ideologi dan lain-lain. 


Namun, umat Islam diingatkan agar tidak terpengaruh dengan aliran-aliran pemikiran baru yang boleh memecah-belahkan umat Islam dan memesongkan akidah seperti mereka yang menyamakan semua agama di dunia atau mereka yang terlalu bebas hingga tidak terikat dengan ajaran Islam.


Oleh itu, marilah kita sentiasa  menghargai dan mensyukuri nikmat keamanan iaitu dengan meletakkan kepentingan aspek keselamatan melebihi daripada kepentingan peribadi atau kumpulan. Hanya dengan keamanan, kita dapat melakukan urusan kehidupan tanpa merasa takut, gerun dan sebagainya. Firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 112 :


Maksudnya: 

 Dan Allah memberikan satu misalan; Sebuah negeri yang aman damai dan tenteram, yang didatangi rezekinya yang mewah dari tiap-tiap tempat, tetapi penduduknya kufurkan nikmat-nikmat Allah itu, maka Allah merasakannya kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka telah lakukan”.

No comments:

Post a Comment